Projekty unijneDOTACJE NA INNOWACJE

„WDROŻENIE TECHNOLOGII PRODUKCJI INNOWACYJNEJ ETYKIETY ANTYBAKTERYJNEJ W FIRMIE GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.04.00-22-026/13
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
30 800 000,00 PLN
15 385 000,00 PLN
2014-2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

„ETYKIETA IML O NISKIEJ MIGRACJI CZĄSTECZKOWEJ”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.04.00-22-020/09
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
12 060 990,82 PLN
6 000 000,00 PLN
2012-2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

„WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII DRUKU OFFSETOWEGO W FIRMIE GRAFIX”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.03.00-00-A64/12
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
6 158 337,88 PLN
3 079 168,94 PLN
2012-2013

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

„WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII AKTYWOWANIA PLAZMOWEGO DO PRODUKCJI INNOWACYJNYCH ETYKIET IML-B O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.03.00-00-179/11-00
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
9 202 088,49 PLN
4 000 000,00 PLN
2011-2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

„WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCYJNEJ ETYKIET IML DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.03.00-00-087/10
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
3 004 042,74 PLN
1 281 268,19 PLN
2011-2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

„WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII DRUKU NA FOLII SOCZEWKOWEJ TYPU FLY-EYE”

NR PROJEKTU:
NAZWA BENEFICJENTA:
WARTOŚĆ PROJEKTU:
UDZIAŁ UNII EUROPEJSKIEJ:
OKRES REALIZACJI:

POIG.04.04.00-22-007/08
GRAFIX CENTRUM POLIGRAFII RAFAŁ RAUSZ
10 779 205,79 PLN
6 367 245,40 PLN
2008-2009

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

“UNOWOCZEŚNIENIE PROCESU PRODUKCYJNEGO FIRMY GRAFIX POPRZEZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN POLIGRAFICZNYCH”

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
POZIOM DOFINANSOWANIA:
OKRES REALIZACJI:

2.433.000,00 PLN
880.000,00 PLN
PAŹDZIERNIK 2005 – CZERWIEC 2008

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANYPRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


DOTACJE NA INNOWACJE

“WDROŻENIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII DRUKU OFFSETOWEGO W FIRMIE GRAFIX”

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
POZIOM DOFINANSOWANIA:
OKRES REALIZACJI:

3.772.440,00 PLN
1.240.000,00 PLN
PAŹDZIERNIK CZERWIEC 2006 – SIERPIEŃ 2007

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO