Projekty unijne


Nowy Tuchom, 5.11.2018

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Nawiązując do zapytania ofertowego z 27 września 2018 r. w ramach prowadzonego postępowania, którego celem był wybór dostawcy maszyny drukująco-lakierującej
w technologii flekso-offsetowej, której właściwości są konieczne w celu uzyskania zakładanych możliwości produkcyjnych etykiet IML z enkapsulowaną probiotyczną strukturą przewodzącą, uprzejmie informujemy, że dostawcą urządzenia została firma:

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

ul. Popularna 82

02-226 Warszawa

Kontrakt z wybranym oferentem zostanie zawarty po uzyskaniu pozytywnej decyzji
w zakresie współfinansowania inwestycji technologicznej.

Postępowanie prowadzone było w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR 2014-2020.

Powyższa informacja dostępna jest również na stronie www.grafix.pl oraz w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9733)

Bardzo dziękujemy za złożenie ofert.