<  Oferta / Druk 3D

Jest to specyficzna technologia tworzenia wydruków, pozwalająca ujrzeć na płaskiej kartce trójwymiarowy świat lub animację. Dzięki postępowi w technice wydruku i produkcji, jakość otrzymywanego produktu jest naprawdę wysoka. Do produkcji używa się specjalnej folii z soczewkami o liniaturach od 35 lpi do 150 lpi. Folie są idealnie przezroczyste, więc nie pochłaniają zbyt wiele światła, dzięki czemu wydruki są wyraźne i jasne - w przeciwieństwie do druku techniką barierową. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu tworzymy dowolne kompozycje graficzne. Możemy określić siłę wrażeń przestrzennych oraz odległość obiektów od obserwującej wydruk osoby. Największe wrażenie na oglądających nasze wydruki robią obrazy "wychodzące" ponad kartkę - są tak blisko naszych oczu, że mamy obawę by o nie nie zawadzić.

Badania rynku wskazują na fakt, że obrazy trójwymiarowe znacznie silniej przyciągają uwagę odbiorców niż obrazy tradycyjne. Czas poświęcony oglądaniu tego typu wydruków jest czterokrotnie dłuższy niż wydruków płaskich, a koncentracja jest pięć razy większa. Badanie rynku przeprowadzone przez Market Watch wykazało, że w 88 proc. przypadków oglądający preferuje obrazy trójwymiarowe. Nasze wydruki mogą zostać użyte do produkcji pocztówek, plakatów reklamowych, podkładek pod myszy, materiałów biurowych (linijki, podkładki, zakładki, okładki) oraz zabawek dla dzieci (karty, domino).


Flip
Jest to skokowa zmiana jednego obrazu w drugi. Następuje ona w przypadku poruszania wydruku lub przechodzenia obok niego. Występują flipy zmieniające się górę/dół i lewo/prawo.


Animacja poklatkowa

Jest to płynne przejście pomiędzy kilkoma lub kilkunastoma klatkami, dające wrażenie ruchu lub zmiany koloru. Podobnie jak w przypadku flipa ruch widoczny jest w przy poruszaniu wydrukiem lub przechodzeniu obok niego.


Animacja morphing

Podobnie jak animacja poklatkowa daje wrażenie płynnego przejścia jednego obrazu w drugi. Istotne jest, aby obrazy były do siebie podobne.


Głębia 3D

Jest to efekt uzyskany za pomocą przesunięcia względem siebie w przestrzeni kilku niezależnych warstw z obrazami. Głębia jest przedstawieniem statycznym, widocznym w pewnym zakresie kąta obserwacji.


Głębia z flipem

Istnieje możliwość połączenia efektu głębi wraz z flipem, co daje możliwość zmiany jednego obrazu w drugi przy zachowaniu złudzenia przestrzeni oraz perspektywy.